SEAH – Společnost pro elektroakustickou hudbu: info

EAH-Flasar

 

 

 

 

 

 

Náš člen SEAH – Martin Flašar vytvořil velmi přínosnou publikaci s názvem „Elektroakustická hudba“, kterou charakterizuje popis: publikace mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby; obsahuje hudební ukázky, úryvky textů apod. Publikace je plně elektronická, zdarma dostupná i ke stažení na internetové adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps15/eah/web/media/Elektroakusticka_hudba.pdf .

Pavel Kopecký: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování – vyd. Akademie múzických umění, filmová a televizní fakulta, katedra zvukové tvorby, Praha 2008 (154 stran, přiložený CD se zvukovými ukázkami). Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Knihu je možné získat: https://www.namu.cz/item.php?item=51

Lenka Dohnalová: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v České republice + CD: Česká elektroakustická hudba – vyd.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2001; uloženo v knihovně AMU Praha – sign. H_2A5991 + H_2A6113pres.,a; v knihovně Fakulty Informatiky MU Brno – sig. B551/7604+CD

Miroslav Kaduch: Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby – Ostrava 1997; uloženo v knihovně AMU Praha – sign. H_2C1292,a; v Moravské Zemské Knihovně Brno – čís. UK4-1038.940

Daniel Forró: Počítače a hudba – vyd. GRADA; Praha 1994; uloženo v MZK Brno – čís. UK2-999.212 ; Musitronika – Elektroakustické hudební nástroje – série pěti publikací

J.Gerbrich + P.Randula + R.Růžička: Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb – časopis: Opus musicum; 1990, čís.7, str.I–XVIII ; originální_článek (bez příloh) ; http://seah.info/CCOMP-c.pdf ; http://seah.info/Ccomp-e.pdf

P.Baran + R.Růžička: Creation – videofilm + elektroakustická kompozice

R.Růžička + hudební redaktor J.Hlaváč: pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2015 – zvukový záznam celého pořadu na internetových stránkách Českého rozhlasu 3 (Vltava) 11. a 12.března 2016, 23:15-0:55 hod. ; v pořadu zazněly vítězné skladby soutěže: Elizabeth L.Anderson: Solar Winds…and Beyond, Michal Rataj: Small Imprints + Winter Shadowy, Adrian Moore: Nebula Sequence, James O’Callaghan: Isomorphic, Robert Scott Thompson: Metta, Jiří Lukeš: Dozvuky

SonicART – Experimental Studio Bratislava
I. SEMINÁŘ ELEKTRONICKÉ HUDBY v ČSSR
Návštěva Groupe de Recherche v ČSSR 1966
Historie vzniku elektroakustických skladeb v brněnském rozhlase
EA skladby brněnského kompozičního týmu 1968 – 1974
SLOVENSKÉ OSUDY HUDBY ELEKTRONICKEJ
HISTÓRIA JEDNÉHO ZVUKOVÉHO PRACOVISKA
50 ROKOV EXPERIMENTÁLNEHO ŠTÚDIA V BRATISLAVE
Jozef MALOVEC | Orthogenesis
Peter Machajdik [interview]

Studentské diplomní práce zabývající se elektroakustickou hudbou
more …

Martin Flašar
Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace

http://is.muni.cz/th/40864/ff_r/Rigorozni_prace.pdf

Marek Holášek
Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète

http://is.muni.cz/th/400092/ff_b/Bakalarska_prace_518.pdf

Dominik Oslej
Počiatky a inštitucionalizácia elektroakustickej hudby v USA

http://is.muni.cz/th/356541/ff_b/Dominik_Oslej_-_Bakalarka.pdf

Lukáš Puška
Švédská elektronická hudba 2. poloviny 20. století

http://is.muni.cz/th/382618/ff_b/Bakalarska_prace__Lukas_Puska.pdf

Adam Kvasnička
Špecifiká elektroakustickej tvorby v rozhlasových štúdiách

http://is.muni.cz/th/341774/ff_b/Bc.Praca-341774-2012.final.pdf

Štěpán David
Tvorba elektroakustické hudby ve Zvukovém pracovišti

http://is.muni.cz/th/261239/ff_b/Zvukove_pracoviste_David.pdf

Anna Čmelíková
Prostorové kompozice českých a slovenských autorů: Analýza vybraných skladeb z přelomu 60. a 70. let 20. století

https://is.muni.cz/auth/th/382537/ff_m/DIPLOMKA.pdf

Jakub Adámek
Magnetofon jako kompoziční a interpretační nástroj

http://is.muni.cz/th/217136/ff_b/Magnetofon_jako_kompozicni_a_interpretacni_nastroj_Jakub_Adamek.pdf

Tomáš Raszka
Elektroakustická hudba, její te
chnologie a proces se zaměřením na československou scénu
https://is.muni.cz/th/262152/ff_b/BC.pdf

Vít Nohejl
Zdeněk Liška a počátky elektronické hudby v československém filmu

https://is.muni.cz/th/210785/ff_b/zdenek_liska_bc_prace.pdf

Bc. Jana Koutná
Musica nova 1969: analýza vybraných skladeb prvního ročníku soutěže konkrétní a elektronické hudby

http://is.muni.cz/th/261332/ff_m/Musica_nova_1969__diplomova_prace.pdf

Natália Švecová
Hudobná tvorba Rudolfa Růžičku s využitím počítačového programu CCOMP

http://is.muni.cz/th/342204/ff_b/Rudolf_Ruzicka_CCOMP_bak.pdf

Martin Berger,
Editor hudebního programu CComP

https://is.muni.cz/auth/th/4088/fi_m/scan.pdf ; https://is.muni.cz/auth/th/4088/fi_m/priloha.zip?zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DMartin%20Berger:%20%22Editor%20hudebn%C3%ADho%20programu%20CComP%26start%3D1

František Virdzek
Projekt ARCANUM

http://is.muni.cz/th/1409/fi_b/BCPrace.pdf

Kateřina Pacíková
Statická kompozice, Mříže, Geneze – audiovizuální trilogie Aloise Piňose a Dalibora Chatrného

http://is.muni.cz/th/216651/ff_b/Diplomova_prace_-_Pacikova.pdf

Radka Mašková
Alois Piňos: Koncert pro orchestr a magnetofonový pás jako přelomové dílo EAH v Československu

http://is.muni.cz/th/160369/ff_b/Alois_Pinos_Radka_Maskova.pdf

Lucie Steinocherová
http://is.muni.cz/th/273134/ff_m/Diplomova_prace.pdf

Tomáš Hambálek
Alois Piňos: Speleofonie a Kateřinské hry jako site specific art

http://is.muni.cz/th/341970/ff_b/Hambalek_DP_-_Alois_Pinos.pdf

Markéta Staňková
Tvůrčí skupina A

http://is.muni.cz/th/52329/ff_b/bakalarka.pdf ; http://is.muni.cz/th/52329/ff_b/PRILOHY.pdf

 

13 Trackbacks / Pingbacks

 1. Netflix bez VPN
 2. projectio
 3. moskva psiholog online
 4. psy online
 5. psy
 6. chelovek soznaniye mozg
 7. bit.ly
 8. site
 9. UKRAINE
 10. stats
 11. cleantalkorg2.ru
 12. filmgoda.ru
 13. video-2

Comments are closed.