SEAH – Společnost pro elektroakustickou hudbu: info

EAH-Flasar

 

 

 

 

 

 

Náš člen SEAH – Martin Flašar vytvořil velmi přínosnou publikaci s názvem „Elektroakustická hudba“, kterou charakterizuje popis: publikace mapuje teoretický a praktický přínos klíčových evropských i amerických institucí v čele s průkopníky nových technik, ale i tvůrců silných individuálních poetik k vývoji tohoto druhu hudby; obsahuje hudební ukázky, úryvky textů apod. Publikace je plně elektronická, zdarma dostupná i ke stažení na internetové adrese: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps15/eah/web/media/Elektroakusticka_hudba.pdf .

Pavel Kopecký: Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování – vyd. Akademie múzických umění, filmová a televizní fakulta, katedra zvukové tvorby, Praha 2008 (154 stran, přiložený CD se zvukovými ukázkami). Kniha pojednává o principech tvorby elektronického zvuku a možnostech jeho využití ve zvukové tvorbě autonomní i audiovizuální. Jsou zde popsány metody práce s elementárními prvky elektronického zvuku, tvorba a zpracování zvukových vzorků a některé způsoby modifikace jednotlivých zvukových parametrů. Knihu je možné získat: https://www.namu.cz/item.php?item=51

Lenka Dohnalová: Estetické modely evropské elektroakustické hudby a elektroakustická hudba v České republice + CD: Česká elektroakustická hudba – vyd.Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Praha 2001; uloženo v knihovně AMU Praha – sign. H_2A5991 + H_2A6113pres.,a; v knihovně Fakulty Informatiky MU Brno – sig. B551/7604+CD

Miroslav Kaduch: Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby – Ostrava 1997; uloženo v knihovně AMU Praha – sign. H_2C1292,a; v Moravské Zemské Knihovně Brno – čís. UK4-1038.940

Daniel Forró: Počítače a hudba – vyd. GRADA; Praha 1994; uloženo v MZK Brno – čís. UK2-999.212 ; Musitronika – Elektroakustické hudební nástroje – série pěti publikací

J.Gerbrich + P.Randula + R.Růžička: Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb – časopis: Opus musicum; 1990, čís.7, str.I–XVIII ; originální_článek (bez příloh) ; http://seah.info/CCOMP-c.pdf ; http://seah.info/Ccomp-e.pdf

P.Baran + R.Růžička: Creation – videofilm + elektroakustická kompozice

R.Růžička + hudební redaktor J.Hlaváč: pořad Hudební fórum speciál s názvem Mezinárodní soutěž elektroakustických skladeb Musica Nova 2015 – zvukový záznam celého pořadu na internetových stránkách Českého rozhlasu 3 (Vltava) 11. a 12.března 2016, 23:15-0:55 hod. ; v pořadu zazněly vítězné skladby soutěže: Elizabeth L.Anderson: Solar Winds…and Beyond, Michal Rataj: Small Imprints + Winter Shadowy, Adrian Moore: Nebula Sequence, James O’Callaghan: Isomorphic, Robert Scott Thompson: Metta, Jiří Lukeš: Dozvuky

SonicART – Experimental Studio Bratislava
I. SEMINÁŘ ELEKTRONICKÉ HUDBY v ČSSR
Návštěva Groupe de Recherche v ČSSR 1966
Historie vzniku elektroakustických skladeb v brněnském rozhlase
EA skladby brněnského kompozičního týmu 1968 – 1974
SLOVENSKÉ OSUDY HUDBY ELEKTRONICKEJ
HISTÓRIA JEDNÉHO ZVUKOVÉHO PRACOVISKA
50 ROKOV EXPERIMENTÁLNEHO ŠTÚDIA V BRATISLAVE
Jozef MALOVEC | Orthogenesis
Peter Machajdik [interview]

Studentské diplomní práce zabývající se elektroakustickou hudbou
more …

Martin Flašar
Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958). Fakta, kontexty, interpretace

http://is.muni.cz/th/40864/ff_r/Rigorozni_prace.pdf

Marek Holášek
Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète

http://is.muni.cz/th/400092/ff_b/Bakalarska_prace_518.pdf

Dominik Oslej
Počiatky a inštitucionalizácia elektroakustickej hudby v USA

http://is.muni.cz/th/356541/ff_b/Dominik_Oslej_-_Bakalarka.pdf

Lukáš Puška
Švédská elektronická hudba 2. poloviny 20. století

http://is.muni.cz/th/382618/ff_b/Bakalarska_prace__Lukas_Puska.pdf

Adam Kvasnička
Špecifiká elektroakustickej tvorby v rozhlasových štúdiách

http://is.muni.cz/th/341774/ff_b/Bc.Praca-341774-2012.final.pdf

Štěpán David
Tvorba elektroakustické hudby ve Zvukovém pracovišti

http://is.muni.cz/th/261239/ff_b/Zvukove_pracoviste_David.pdf

Anna Čmelíková
Prostorové kompozice českých a slovenských autorů: Analýza vybraných skladeb z přelomu 60. a 70. let 20. století

https://is.muni.cz/auth/th/382537/ff_m/DIPLOMKA.pdf

Jakub Adámek
Magnetofon jako kompoziční a interpretační nástroj

http://is.muni.cz/th/217136/ff_b/Magnetofon_jako_kompozicni_a_interpretacni_nastroj_Jakub_Adamek.pdf

Tomáš Raszka
Elektroakustická hudba, její te
chnologie a proces se zaměřením na československou scénu
https://is.muni.cz/th/262152/ff_b/BC.pdf

Vít Nohejl
Zdeněk Liška a počátky elektronické hudby v československém filmu

https://is.muni.cz/th/210785/ff_b/zdenek_liska_bc_prace.pdf

Bc. Jana Koutná
Musica nova 1969: analýza vybraných skladeb prvního ročníku soutěže konkrétní a elektronické hudby

http://is.muni.cz/th/261332/ff_m/Musica_nova_1969__diplomova_prace.pdf

Natália Švecová
Hudobná tvorba Rudolfa Růžičku s využitím počítačového programu CCOMP

http://is.muni.cz/th/342204/ff_b/Rudolf_Ruzicka_CCOMP_bak.pdf

Martin Berger,
Editor hudebního programu CComP

https://is.muni.cz/auth/th/4088/fi_m/scan.pdf ; https://is.muni.cz/auth/th/4088/fi_m/priloha.zip?zpet=%2Fauth%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3DMartin%20Berger:%20%22Editor%20hudebn%C3%ADho%20programu%20CComP%26start%3D1

František Virdzek
Projekt ARCANUM

http://is.muni.cz/th/1409/fi_b/BCPrace.pdf

Kateřina Pacíková
Statická kompozice, Mříže, Geneze – audiovizuální trilogie Aloise Piňose a Dalibora Chatrného

http://is.muni.cz/th/216651/ff_b/Diplomova_prace_-_Pacikova.pdf

Radka Mašková
Alois Piňos: Koncert pro orchestr a magnetofonový pás jako přelomové dílo EAH v Československu

http://is.muni.cz/th/160369/ff_b/Alois_Pinos_Radka_Maskova.pdf

Lucie Steinocherová
http://is.muni.cz/th/273134/ff_m/Diplomova_prace.pdf

Tomáš Hambálek
Alois Piňos: Speleofonie a Kateřinské hry jako site specific art

http://is.muni.cz/th/341970/ff_b/Hambalek_DP_-_Alois_Pinos.pdf

Markéta Staňková
Tvůrčí skupina A

http://is.muni.cz/th/52329/ff_b/bakalarka.pdf ; http://is.muni.cz/th/52329/ff_b/PRILOHY.pdf