Juraj ĎURIŠ | biography

Juraj ĎURIŠ
Majster zvuku, zvukový dizajnér, skladateľ, riaditeľ Experimentálneho štúdia Bratislava, dramaturg, redaktor – RTVS.

Ukončil v 1978 roku šúdium na SVŠT v Bratislave (odbor Jadrová fyzika) s titulom inžinier. Dolpnil si vzdelanie kompozície súkromným vdelaním a kurzami (1988 – Internationales Musikinstitut Darmstadt, 34. Internationale Ferienkurse fuer Neue Music, 1994 – ICCM International Center of Culture Management 94 Salzburg, Austria). Nastúpil do Slovenského rozhlasu, kde pracuje doposiaľ. Pracoval na rôznych postoch umeleckej výroby. Jeho kompozície boli ocenené na viacerých medzinárodných súťažiach. Pripravuje dramaturgie experimentálnych projektov a týždenne vysiela program experimentálnej tvorby EX TEMPORE v Rádiu DEVÍN. Pracuje v rôznych medzinárodných porotách a komisiách. Autorsky vytvoril viacero elektroakustických kompozícií a spolupracoval na mnohých domácich i zahraničných projektoch súčasného umenia a filmu.

Elektroakustické kompozície:
Chronos I.
Zrodenie svedomia (Birth of Consience Spomienky) – 1985 3rd prize Varese, Italy Memories
Sny (The Dreams) – 1987 1st prize Varese, Italy, 1988 Int.Rostrum of El. Music, Stockholm
Portrét (Portrait) 1989
Portrét (video – project) – Main prize in video category MUSICA NOVA ’94 – Prague, (project realized with painter Miloš Boďa) – Projekt je selektovaný GRAM – elektronický slovník osemdesiatych rokov video- umenia. Universite du Quebec Montreal, Canada
Panta Rhei pre vc. a elektroakustický záznam
Hommage to John Cage Composition in Retrospect
Lost Time?
Stratené pamäti …
4.33 pre Adamčiaka
Leck mich am Arsch, Jonicu!

Ceny:
Taliansko 1985- 3. cena VareseTaliansko, 1987 – 1. cena Varese, Taliansko, 1988, 1990 – Int. Rostrum of El. Music Stockholm, Hlavná cena Int. competition MUSICA NOVA ’94 Praha, Cena PRIX ITALIA 2015 FINALE (Short List-  innovative, inventive and creative work).
Člen medzinárodných porôt: 1991-03 Concorso Int. Luigi Russolo Varese, Taliansko, Musica Nova 1995-2019 Praha, IREM (International Rostrum of Electroacoustic UNESCO Helsinki 94, Amsterdam 96, Roma 2004, SPACE 96 Stockholm, ARS Austica workgroup EBU 2000-2019, (European Broadcasting Union), TauKay Udine and PRIX EUROPA 2006, Prix Russolo.