: Ex Tempore; DJ Spooky [interview]

2015-05-27 dudo 25

Radio DEVIN – Culture, art and classical music. 3rd channel of the Slovak National Radio |Program inovatívnej hudby, sonicART-u a elektroakustickej hudby v Rádiu DEVÍN. Každý […]

Edgar Varése | Interview

2013-10-25 dudo 2

Rozhovor s Varésom | in: The Perspectives of New Music. III/2. s. 32. New York 1965 Gunther Schuller GS: Ktorý z vašich raných experimentov považujete […]