KONTINUITA PREMIEN 7 – Muzikologický seminár

MUZIKOLOGICKÝ SEMINÁR, 23. november 2015
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UKF V NITRE
SLOVENSKÁ MUZIKOLOGICKÁ ASOCIÁCIA
MINISTERSTVO KULTÚRY SR
VENOVANÝ 50. VÝROČIU ZALOŽENIA EXS V BRATISLAVE

exs50-Bratislava-470

 

 

 

Sieň Konštantína Filozofa v Nitre, 23. november 2015, Univerzita Konštantína v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, Slovakia

PROGRAM

Pondelok 23. november 2015
09.00 Prezentácia
09.30 Otvorenie

Tematické okruhy:
Slovenská a česká hudobná tvorba
– kontinuita premien hudobných smerov, kompozičných techník a interpretačných štýlov
Osobnosti a inštitúcie v 20. storočí
– kontinuita vývojových premien
Hudobná tvorba v 21. storočí – inovácie a trendy

10.00 – 11.15 vedie Mgr. Alena Čierna, PhD.
Mgr. Alena Čierna, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kapitoly z histórie Experimentálneho štúdia v Bratislave

Ing. Juraj Ďuriš
Slovenský rozhlas v Bratislave
Na ceste k umeniu zvuku – sonicART

Prof. Krzysztof Kostrzewa, dr. hab.
Uniwersitet Rzeszowski, Wydział Muzyki
„Missa elettronica“ Bogusława Schaeffera – tradycja i współczesność / „Elektronická omša“ Boguslawa Schaffera – tradícia i súčasnosť

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.
Katedra kulturológie, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kauza komprovizácie na Slovensku v súčasnej tvorbe a reflexii

Dr. Anna Łuczak
Instytut Muzyki, Uniwersytet Zielonogórski Polska
Muzyka i matematyka.– Przełamywanie barier, punkty styczne

11.15 – 11.30 h Prestávka

doc. Mgr. art. Alena Kručayová, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Hudba ako zvukovo-farebné umenie – klavírna tvorba Ivana Paríka (1936 – 2005)

PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Katedra hudební výchovy, PF Univerzity Karlovej v Prahe
Prvky soudobé notace v české klavírní tvorbě pro děti

Mgr. Soňa Dobrocká
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autorský prínos Mikuláša Moyzesa a Mikuláša Schneidra-Trnavského v oblasti všeobecného vzdelávania

Eva Nideska, Ph.D.
Uniwersitet Rzeszowski, Wydział Muzyki
Wpływ Beli Bartóka na rozwój folkloryzmu w Polsce/Vplyv Bélu Bartóka na rozvoj folklorizmu v Poľsku

Mgr. Iveta Štrbák Pandiová, PhD.
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Slovenská ľudová pieseň v hudobnopedagogických dielach Bélu Bartóka

12. 45 – 13.00 h Prestávka

Mgr. Fojtíková Lucia
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum Bratislava
Gospel music a repertoár novej duchovnej piesne

PaedDr. Ľubomíra Zahradníková
Katedra hudby, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Povedz mi svoj príbeh. Ondrej Juraši – melodika hudby a života

Mgr. art. Juraj Ruttkay, PhD.
Samostatný vedecký pracovník, Northampton, Veľká Británia
Duci de Kerekjarto. Portrét zabudnutého huslistu
pasívna účasť

Marek Kundlák
Od osnovy k vlne a späť
pasívna účasť

14.30 – 15.30 h Diskusia – roundtable

22 Trackbacks / Pingbacks

 1. free marriage dating sites
 2. keto egg muffins
 3. Netflix bez VPN
 4. Netflix
 5. projectio
 6. moskva psiholog online
 7. psy online
 8. SHKALA TONOV
 9. 3Hk12Bl
 10. 01211
 11. hdorg2.ru
 12. Psikholog
 13. psy
 14. chelovek soznaniye mozg
 15. bit.ly
 16. site
 17. UKRAINE
 18. cleantalkorg2.ru
 19. filmgoda.ru
 20. aOuSjapt
 21. video-2
 22. SpyToStyle

Comments are closed.