EA skladby brněnského kompozičního týmu 1968 – 1974


Electroacoustic composition: Mlčení ptáčků v else (1970)
Koncert Brno 1969

 
Team Brno s dirigentem J. Hanouskem nad partiturou týmové skladby (1968) – zleva: Rudolf Růzička, Alois Piňos, Arnost Parsch, Milos Stědroň, Jiří Hanousek

Kompoziční tým Brno zkomponoval skladby sólistické, komorní, vokální i orchestrální. Týmové skladby, na nichž je jednou ze složek elektroakustická hudba, jsou dvě, a ryzí elektroakustické skladby bez účasti ži­vě hrané hudby jsou také dvě.
Orchestrální skladbou s podílem elektroakustické složky je dílo “Peripetie”. Vokální symfonie “Ecce homo” na text Josefa Berga, Aloise Piňose a na úryvky z evangelia sv. Jana a Kafkových románů “Proces” a “Zámek” je zkomponována pro soprán, bas, orchestr a elektroakustickou složku.
“Peripetie” /o trvání 16’35”, třívěté/ i “Ecce homo” /o trvání 31’30”, v jednom proudu/ byly koncipovány jako první po založení Kompozičního týmu Brno (1967) během r.1968 a dokončeny na začátku r.1969. Měly premiéru na Expozici experimentální hudby v Brně 15.4.1969 na koncertě, na němž se obecenstvu poprvé před­stavil brněnský kompoziční tým a na němž kromě výše zmíněných skladeb bylo provedeno i týmové “Divertissement” /komp.1969/, skladba bez elektroakustické složky. Tyto tři skladby vytvořily celo­večerní program koncertu. Pořad byl prokládán mystifikačním textem Josefa Berga “Symposium de Haugwitz a Nová hudba”, který přednesl J.Berg s Aloisem Piňosem. Text zazněl na začátku koncertu a též mezi jednotlivými skladbami. Celý koncert na­studoval šéf orchestru Studio autorů Jiří Hanousek se svým orchestrem, zpívala Jaroslava Jánská a Richard Novák. Pořad včetně symposia natáčel čs. rozhlas. Koncert se konal ve velkém rozhlasovém sále, tehdy zvaném “Dukla” na brněnské Kounicově ul, Těšil se mimořádnému zájmu a sympatiím posluchačů i odborné kritiky.

Kompozicni tym Brno
Veřejný koncert – premiéra týmové skladby Hlasová vernisáz – Dům umění Brno 28.9.1969, dirigent: J. Hanousek, sóla zprava: Richard Novák, Jaroslava Janská, za mikrofonem basklarinetista Josef Horák

Elektroakustickou složkou v “Peripetiích” byla hudba elektronická i konkrétní. Úkoly v týmu byly rozděleny, a v tomto případě hlavním realizátorem EA složky byl Rudolf Růžička. V díle “Ecce homo” byla podle projektu Arnošta Parsche EA složkou jen konkrétní hudba. Part “magnetofonu” je v Peripetiích vytvo­řen ze zvukového materiálu z kontaktních mikrofonů umístěných v různých bodech visící kovové desky, jejíž rozeznívání bylo prováděno pomocí smýkání a úderů rozličnými předměty na plochu desky a struny připevněné ke kovové desce v několika bodech. Z takto vyrobených základních zvuků byly pomocí montáže, mixáže a potřebných elektronických zvukových úprav vyrobeny prostorové čtyřkanálové barevné plochy s výrazem a stavbou odpovídající požadavkům partitury. Ve skladbě “Ecce homo”, která je jakýmsi zamyšlením nad životem soudobého člověka, je mgf. part čtyřkanálovou koláží významově konkrétních zvukových pásem: jde tu např.o křik a zpěv dítěte, kontrapozici čtyř dětských sborů, čtyř jazzových ansamblů a pod. Vpády hudby z mgf. pásu byly v obou skladbách vmontovány na základě celkového plánu tektoniky. Pokud jde o živý zvuk, byly obě tyto skladby vytvořeny z týchž šesti základních zvukových objektů. Vlivem různých, předem připravených koncepcí, různého rozsahu a formy a zvláště vlivem naprosto rozdílného zformování a žádaného výrazu se ovšem obě díla vzájemně napro­sto liší, čemuž výrazně napomáhá i úplně rozdílný charakter EA složky v obou skladbách.

Zcela jiný charakter má EA skladba “Mlčení ptáčků v lese”. V záměrném kontrastu k mystifikačnímu názvu jde o velmi hlučnou bizarní skladbu, při­pravenou pro experimentální koncert v Křížové chodbě Nové brněnské radnice 2.6.1970. Hudba a pódiové produkce simultánně rozeznívaly všecky prostory křížové chody, v nichž se publikum podle chuti přemísťovalo z akce do akce. “Mlčení ptáčků v lese” celý pořad při zhasnutém osvětlení uzavíra­lo. Mělo plnit funkci jakéhosi podivného groteskního hudebního hororu. Šlo o jednovětou koláž, v níž se v transformacích objevují a překrývají úryvky růz­ných skladeb nejen autorů týmu, ale i kolegů a přátel, kteří o svém “autorství” ani nevěděli a na koncertě je čekalo překvapení /např. J.Berg a M.Ištvan/. Technologicky šlo o hudbu ryze konkrétní. Skladba trvá 13’15”.

Zatímco “Mlčení ptáčků v lese” mělo volnější charakter /měli jsme předem jen obecnější představy o rázu a poslání skladby, ale ne závazný přesný plán průběhu skladby/, elekt­ronické “Capriccio” bylo velmi přesně, přísně,důkladně a detailně naprogramované. Název je však opět mystifikační, protože rozhodně nešlo a nemělo jít o žádnou veselou, rozmarnou skladbu, spíše na­opak. Je to elektronická abstraktní jednovětá skladba, vytvářená velmi omezenými technickými pro­středky, které nám zařízení brněnského rozhlasu tehdy mohlo poskytnout /generátory, filtry…./. Trvá 10’30”. Skladbu jsme realizovali v době stupňu­jící se normalizace, kdy elektronická laboratoř měla z brněnského rozhlasu zmizet nadobro, a proto práce na “Capricciu” trvala velmi dlouho. Frekvence jsme získávali jen s obtížemi. Výroba trvala od r.1972 do 1974, kdy byla skladba dokončena. Je to poslední EA skladba, vyrobená v brněnském rozhlase. Stávající zařízení, ostatně primitivní a zastaralé, bylo pak zčásti převedeno na JAMU a pak sloužilo studijním účelům, ostatní zlikvidováno. Ale to už je jiná kapitola.

Všecky jmenované skladby vytvořil kompoziční tým ve složení Alois Piňos, Arnošt Parsch, Rudolf Růžička a Miloš Štědroň.

Alois Piňos

80 Trackbacks / Pingbacks

 1. free photo dating
 2. truly free online dating sites
 3. is a keto diet safe
 4. Netflix bez VPN
 5. projectio
 6. moskva psiholog online
 7. psy online
 8. DPTPtNqS
 9. qQ8KZZE6
 10. D6tuzANh
 11. SHKALA TONOV
 12. Øêàëà òîíîâ
 13. russianmanagement.com
 14. chelovek-iz-90-h
 15. 3Hk12Bl
 16. 3NOZC44
 17. 01211
 18. tor-lyubov-i-grom
 19. film-tor-2022
 20. hd-tor-2022
 21. hdorg2.ru
 22. Psikholog
 23. netstate.ru
 24. Link
 25. tor-lyubov-i-grom.ru
 26. psy
 27. chelovek soznaniye mozg
 28. bit.ly
 29. cleantalkorg2.ru
 30. bucha killings
 31. War in Ukraine
 32. Ukraine
 33. Ukraine news – live
 34. The Latest Ukraine News
 35. site
 36. stats
 37. Ukraine-war
 38. movies
 39. gidonline
 40. mir dikogo zapada 4 sezon 4 seriya
 41. web
 42. film.8filmov.ru
 43. video
 44. film
 45. liusia-8-seriiaonlain
 46. smotret-polnyj-film-smotret-v-khoroshem-kachestve
 47. filmgoda.ru
 48. rodnoe-kino-ru
 49. stat.netstate.ru
 50. sY5am
 51. Dom drakona
 52. JGXldbkj
 53. aOuSjapt
 54. psikholog moskva
 55. Usik Dzhoshua 2 2022
 56. Dim Drakona 2022
 57. TwnE4zl6
 58. psy 3CtwvjS
 59. lalochesia
 60. psycholog-v-moskve.ru
 61. psycholog-moskva.ru
 62. 3qAIwwN
 63. video-2
 64. sezons.store
 65. socionika-eniostyle.ru
 66. psy-news.ru
 67. 000-1
 68. 3SoTS32
 69. 3DGofO7
 70. wwwi.odnoklassniki-film.ru
 71. rftrip.ru
 72. dolpsy.ru
 73. kin0shki.ru
 74. brutv
 75. bit.ly/3OEzOZR
 76. bit.ly/3gGFqGq
 77. www
 78. vsovezdeisrazu
 79. 2023
 80. Äèçàéí ÷åëîâåêà

Comments are closed.