Návštěva Groupe de Recherche v ČSSR 1966

Pierre Schaeffer at the GRM Studio, Paris France

Pierre Schaeffer at the GRM Studio, Paris France
Mixconsole_GRM
Mixconsole GRM

Francouzští skladatelé svoji misi zrealizovali až na přelomu listopadu a prosince roku 1966. Stali se tak hlavními osobnostmi v pořadí již třetího semináře elektroakustické hudby, tentokrát však v plné moci hudby konkrétní. V druhém čísle časopisu Hudební rozhledy [43] z roku 1967 Vladimír Lébl shrnuje přínos návštěvy francouzských skladatelů v čele s Pierrem Schaefferem. Na popud komise pro elektronickou hudbu SČS se ve dnech 30. 11. – 9. 12. 1966 uskutečnil seminář experimentální hudby, který navázal na předchozí semináře pořádané touto komisí. Konference se konala v Praze, tentokrát pod vedením předních členů Service de la recherche francouzského rozhlasu a televize. Hlavní osobností byl ředitel tohoto ústavu, Pierre Schaeffer, a jeho spolupracovníci, jmenovitě skladatelé François Bayle a Gustav Reibel. [44] Konferenci tlumočil E. Herzog. [45] Iniciativa pro uspořádání semináře, podle Lébla, přišla ze strany francouzských skladatelů. Akce se uskutečnila díky podpory Československého rozhlasu v Praze, Výzkumného ústavu rozhlasu a televize a řady ochotných jedinců. Z kvantitativního i kvalitativního hlediska se jednalo o jednu z nejvýznamnějších událostí SČS v rámci mezinárodní spolupráce. [46] „Francouzští hosté seznámili účastníky semináře s hlavními organizačními, technickými, teoretickými a uměleckými aspekty své aktivity, která díky silné osobnosti Pierra Schaeffera probíhá na pozoruhodně vytříbené autentické metodologické základně. [47]

In: MAREK HOLÁŠEK (BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE)
Pierre Schaeffer v Čechách: domácí reflexe musique concrète
Vedoucí práce: PhDr. Martin Flašar, Ph.D. 2014, [MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV HUDEBNÍ VĚDY TEORIE INTERAKTIVNÍCH MÉDIÍ]

[43] LÉBL, Vladimír a kol. Poučení z Pařížské školy. Hudební rozhledy. 1967, roč. 20, č. 2, s. 41 – 44.
[44] Tamtéž, s. 41
[45] ŠTĚDROŇ, Miloš. Elektronika a konkrétní hudba: Marginálie o některých momentech vývoje elektronické a konkrétní hudby v Brně konce 60. a začátku 70. let. In BÜSCHER, Barbara et al. Umění a nová média. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 56-59.
[46] LÉBL, s. 41 47 Tamtéž, Op. cit. , s. 41
[47] Tamtéž, Op. cit. , s. 41

24 Trackbacks / Pingbacks

 1. harley dating sites free
 2. long term effects of keto diet
 3. Netflix bez VPN
 4. projectio
 5. moskva psiholog online
 6. psy online
 7. DPTPtNqS
 8. qQ8KZZE6
 9. D6tuzANh
 10. SHKALA TONOV
 11. Øêàëà òîíîâ
 12. russianmanagement.com
 13. chelovek-iz-90-h
 14. 3Hk12Bl
 15. 3NOZC44
 16. 01211
 17. tor-lyubov-i-grom
 18. film-tor-2022
 19. hd-tor-2022
 20. hdorg2.ru
 21. Psikholog
 22. netstate.ru
 23. Link
 24. tor-lyubov-i-grom.ru

Comments are closed.