HOMAGE TO LUIGI RUSSOLO 2006

|| HOMAGE TO LUIGI RUSSOLO –
MUSICA FUTURISTA & FUTURO PIONIERI DEL NUOVO SUOMO IN MUSIC


HOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Peter PolakovičHOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Matej HlaváčHOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Matej GyarfasHOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Ján AnčicHOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Dušan KozákHOMAGE TO LUIGI RUSSOLO – Bohdan Fedor
Luigi Russolo


16. októbra 1996 v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave sme pripravili, koncert hudby Talianského futurizmu s názvom Musica Futurista & Futuro, Pionieri del Nuovo Suomo in Musica. Presne po desiatich rokoch nadväzujeme na túto jedinečnú kultúrnu udalosť s rovnomenným projektom HOMAGE TO LUIGI RUSSOLO, MUSICA FUTURISTA & FUTURO, PIONIERI DEL NUOVO SUOMO IN MUSICA.

Mladí umelci venujú svoje diela pocte básnikovi, filozofovi, umelcovi, Luigimu Russolovi, ktorého právom považujeme za predstaviteľa Futurizmu zo začiatkov minulého storočia. Pripravili sme projekt z obrazových a zvukových fragmentov samplov INTONARUMORI a fragmentu fi lmu LA MARCHE DES MACHINES /1928/, ku ktorému sám Luigi Russolo improvizoval pri projekcii v Paríži.

Elektroacustic Music:
Ján Ančic, Bohdan Fedor, Matej Gyarfas, Matej Hlaváč, Dušan Kozák, Peter Polakovič
soprán: Mária Hanyová,
hlas: Ivan Rychlo
husle: Jaro Hlista,
basová gitara: Dušan Domanský
Sample z Intonarumori: Crepitatore, Scoppiatore, Sibilatore,
Ronzatore, Gracialatore, Ululatore, Gorgogliatore

Project(2006): Experimental Studio Bratislava, Academy of Performing Arts in Bratislava