Art’s Birthday Party 2024

Art’s Birthday 2024 – 17th January 2024
Euroradio Ars Acustica Special Evening.
Programme dedicated to a unique Slovak folk instrument – fujara (Slovak overtone flute). “Play Me Hard!” project is inspired by the principles of the stained glass technique, where various fragments create a compact whole. In this performance, a remarkable blend of acoustic and visual elements gives origin to a distinctive and spectacular piece of art that is strongly associated with the space where we live and form the present concerning “things already experienced.” 

Picture and sound have been fused within an extraordinary composition, based on sonic art and electronics. The piece thus reflects the recent approaches in the field of art and up-to-date technologies. At the same time, it implies a powerful message, addressing the contemporary listener with a “speech” in both the traditional and modern language of audio-visual art.  

Performing artists:
Rasťo Andris
Juraj Ďuriš
Laco Kerata
Rudolf Pepucha
Jakub Pišek
Erik Rothenstein
Robert Rudolf

https://arsacustica.wordpress.com

https://arsacustica.wordpress.com

Projekt “ Takú mi zahraj ! | Play Me Hard ! ”  Hudobný komiks vychádzajúci  zo skúsenosti tvorby vitráže – celku zostaveného z mnohých fragmentov v jeden ucelený obraz. Rezonancia akustického s vizuálnym vytvára osobité umelecké dielo s väzbami na priestor, kde žijeme, tvoríme súčasnosť vo vzťahu na “už prežité”.

Obraz a zvuk vytvárú jedinečnú kompozíciu, ktorá súčasne čerpá silu z akustického i elektronického spracovania. Reflektuje najnovšie technologické a umelecké postupy súčasnosti. Vytvára celok – silný odkaz, ktorý sa prihovára súčasníkovi jazykom tradičného i dnešného chápania obrazu a zvuku. 

Je venovaný unikátnemu hudobnému nástroju nášho regiónu – fujare.

Projekt, Juraj ĎURIŠ – Takú mi zahraj (PLAY ME HARD!)
Skladatelia, interpréti: Laco Kerata (hlas), Robert Rudolf (fujara, elektronika), Erik Rothetnstein (barytón saxofón), Rasťo Andris (fujara, ozembuch, gajdy), Rudolf Pepucha (klávesy, elektronika), Juraj Ďuriš (elektronika), Jakub Pišek (ozembuch, video dizajn) Jano Šebík (video)