MUSICA NOVA IX | Interaktívna kompozícia

STŘEDA 4/12/2013 | učebna 205, HF JAMU, seminár | Komorní sál, HF JAMU |10.00 – 12.00 |Robert Rudolf (SK-F) | Juraj Ďuriš (SK) |

Názov: ELECTRONIC JOYSTICKS ORCHESTRAS | Interaktívna kompozícia – Live electronics a kompozičné metódy na prahu nového storočia. Nové technológie súčasnej hudby – Meta Mallette. Lektori prednášok: Robert Rudolf (Slovensko-Francúzsko) | Juraj Ďuriš (Slovensko)

Joystic-Orchestra

more: http://hf.jamu.cz/mezinarodni-konference-musica-nova/

Spolupracujúce inštitúcie:
VŠMU (Experimental Studio Academy of Performing Arts Bratislava), PUCE MUSE (France)

Zámer: Oboznámenie sa a zacvičenie do nových kompozičných techník živej elektroakustickej hudby. Získanie praktickej zručnosti so systémom Meta Mallete. Realizácie kreatívnych hudobných sekvencií. Výber interpretov na záverečný koncert. Ukážky z koncertov Exs, video, audio, prevedenie Metamalette, praktické ukážky manipuplácií …

Linky: Metamalette | http://www.pucemuse.com/index.php?id=12

TEXT: Méta-Mallette je softvér zameraný na interpretáciu elektronickej hudby. Jeho programátor, Serge de Laubier, skladateľ a informatik, založil Štúdio Puce-Muse, ktoré zabezpečuje jeho vývoj. Samotný softvér sa skladá z programu (PC, Mac) a z manipulačných jednotiek (joystick, gamepad). Program Méta-Mallette zoskupuje hráčov do orchestra, v ktorom má každý pult k dispozícii 5-6 zvukov, ktoré joystickom/gamepadom ovláda. Pohyb joysticku po troch osiach programuje zmeny parametrov v reálnom čase. Tieto zmeny sú plne nastaviteľné vďaka šikovnému grafickému interfacu. Okrem zvukov má každý hráč k dispozícii 6 rozličných spôsobov hry, v ktorých pohyb joysticku generuje zakaždým iné zmeny zvukových parametrov. Softvér Méta-Mallette je ideálnym improvizačným elektronickým nástrojom, ktorý vo vyváženej miere zavádza gesto do live electronics. Navyše je jedným z mála zariadení ponúkajúcich moderné kolektívne muzicírovanie. Méta-Mallette pracuje aj s obrazom. Zabezpečuje premietanie videa vo viacerých formátoch. Jeho pohyb je závislý od pohybov ovládača (koysticku/gamepadu), ale môže sa takisto od interpretačného gesta osamostatniť a vytvoriť nezávislý obrazový sprievod. Kapacita orchestra závisí od pamäťovej výbavy počítača. sa naraz môže pripojiť 7 až 14 interprétov. Méta-Mallette je nielen improvizačným nástrojom ale aj prostriedkom na interpretáciu elektronických partitúr písaných špeciálne pre tento softvér.

Poster-Orchestra

JAMUHF logo