VODNÁ HUDBA (Water Music 1970)

Water Music, Bratislava 1970

POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na predvedenie “VODNEJ HUDBY”skladby pre tri sláčikové nástroje a xylofóny
dňa 14. marca 1970 o 13:00 hod. do krytej plavárne Bernolákovho internátu na Račanskom mýte v Bratislave (SK – EU)

Water Music, Bratislava 1970
Water Music, Bratislava 1970

Milan Adamčiak
Jozef Revallo
Robert Cyprich

Water Music, Bratislava 1970
Water Music, Bratislava 1970

20. storočie doba vrcholnej technizácie a neustále sa zvyšujúceho životného tempa čím ďalej tým menej skýta jedincovi časový priestor na to, aby si mohol urobiť osobné voľno dostatočne dlhé napríklad na vypočutie barokovej skladby a mohol sa jej oddať. Zvyšovaním životného tempa, zvyšuje sa zákonite aj frekvencia prijatia a odreagovania sa od počutého a videného. Neznamená to však, že moderné, lepšie povedané nové umenie akéhokoľvek druhu sa tým, že mu je súdené byť dynamickejším, stáva sa zároveň aj povrchným. Obmieňajú sa len technika alebo spôsob realizácie. Tiež dôležitým komponentom sa stáva prostredie realizácie.

Water Music, Bratislava 1970
Water Music, Bratislava 1970

V dobách minulých bývalo zvykom vytvárať skladby pre určité udalosti a rôzne prostredia. Vychádzajúc z nápadu G. F. Händla, ktorý k slávnostiam na vode napísal preslávenú Vodnú hudbu, rozhodli sme sa vytvoriť jej súčasnú analógiu a včleniť ju do jej adekvátneho prostredia.
Realizácia našej Vodnej hudby nevyužíva kompletný hudobný materiál jej predlohy, ale stáva sa novým samostatným celkom v rámci ktorého zaznievajú i niektoré motívy predlohy. Ťažiskom je predovšetkým spôsob interpretácie a využitie tvorčej potencie jednotlivých interpretov v rámci grafického notového záznamu. Zámer skladby je predovšetkým pocta G. F. Händlovi.
Všetky odlišnosti voči pôvodnej skladbe treba chápať ako využitie rozumových a technických vymožeností súčasnej doby.

Water Music, Bratislava 1970
Water Music, Bratislava 1970

Skladba je interpretovaná nad i pod vodou a predpokladá spoluprácu publika. Po odohraní v hale bazéna sa interpreti ponoria aj s nástrojmi na dno bazéna, kde v hre pokračujú. Publikum sa môže voľne ponárať za hráčmi a hrať na xylofóny uložené na dne bazéna.

Water Music, Bratislava 1970
Water Music, Bratislava 1970

Vstup v plavkách.