Home » 2014 » October

VODNÁ HUDBA (Water Music 1970)

POZVÁNKA Dovoľujeme si Vás pozvať na predvedenie “VODNEJ HUDBY”skladby pre tri sláčikové nástroje a xylofóny dňa 14. marca 1970 o 13:00 hod. do krytej plavárne Bernolákovho internátu na Račanskom mýte v Bratislave (SK – EU) Milan Adamčiak Jozef Revallo Robert Cyprich 20. storočie doba vrcholnej...
Read More

EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA in 1970

Bulletin Experimental Studio Bratislava 1970
Vor mehr als zwanzig Jahren entstand eine neue Klangform der Musik: die elektronische Musik. Seither ist sie zum integrierten, nichtwegzudenkenden Teil der neuen Musik geworden. Ungewöhnlich schnell war ihre Entwicklung von den ersten Versuchen mit einfachen Klängen bis zu den heutigen sehr komplexen, in jeder...
Read More

INÁ HUDBA, hľadanie nového jazyka

| Juraj Ďuriš “Spolu s hlukom (šumom) sa narodil chaos a s ním aj náš svet. S hudbou sa zrodila energia a s ňou aj skaza. Zo šumu vieme čítať kódy života a bytia. Rachot, melódia, disonancia, harmónia. Ak sú tieto zložky bytia organizované v...
Read More