Ján BACKSTUBER

Jéňo, hrej !

| Ex tempore | Radio DEVIN – Culture, art and classical music. 3rd channel of the Slovak National Radio | “Ex tempore” – Programy inovatívnej hudby, sonicART-u a elektroakustickej hudby v Rádiu DEVÍN. Každý piatok od 23:00 – 24:00 hod.

Ján Backstuber – Smolenice 1970
Iná hudba (fragment, TV film 2016)
Ján BACKSTUBER 2.4.1931, ✝ 1.2.2021
Ján BACKSTUBER – Presentation Experimental Studio Series LP/CD3 (2017)
Peter DOGGWILER (Producer), Ján BACKSTUBER (EXS Bratislava) – Presentation Experimental Studio Series LP/CD3 (2017)

Foto: Martin Marenčin