EXS 50+ sonicART CONCERT

2015-11-20 dudo 0

Konfrontácie, 24. november 2015 Synagóga – NITRA, 18:00 – 19:30 hod. Multimediálna projekcia a sonicART z produkcie EXS Juraj Tomka, husle Lujza Ďurišová, violončelo žáner: […]

: Ex Tempore; DJ Spooky [interview]

2015-05-27 dudo 0

Radio DEVIN – Culture, art and classical music. 3rd channel of the Slovak National Radio |Program inovatívnej hudby, sonicART-u a elektroakustickej hudby v Rádiu DEVÍN. Každý […]